عکس منتشرنشده از لحظه خداحافظی رهبر انقلاب با پیکر مرحوم واعظ طبسی

عکس زیر مربوط به شب قبل از تشییع مرحوم واعظ طبسی است. این عکس را اینستاگرام رهبر انقلاب منتشر کرده است.