عکس/ کری خوانی بابک زنجانی در کنار رویانیان و امیرجعفری

زنجانی به مدت 2 فصل مالکیت باشگاه راه آهن را در اختیار داشت و پس از زندانی شدن وی، مالکیت این باشگاه تا مدت ها محل اختلاف بود.