عکس/ کری خوانی یک پرسپولیسی برای آبی ها در حضور جادوگر!

علی کریمی و مهرداد میناوند امروز در ورزشگاه آزادی نظاره گر دیدار پرسپولیس و تراکتور بودند.