عکس یادگاری رئیس جمهور و مقام معظم رهبری در حرم رضوی

در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتالله واعظ طبسی، عکاسان صحنه ای از همراهی رئیس جمهور با مقام معظم رهبری را به ثبت رسانده اند.