عکس/ یک دختر پرسپولیسى تمام عیار

وانانیوز-ادموند بزیک ستاره نه چندان دور پرسپولیس با انتشار این تصویر نوشت: النا خانم عزیزم ، یک پرسپولیسى تمام عیار ❤️❤️❤️❤️❤️❤️