فحش انگلیسی علی دایی به سرمربی سپاهان!

در جریان بازی سپاهان و صبا، علی دایی به سرمربی کروات سپاهان به زبان انگلیسی فحش داد و در مقابل به رسم ایرانی ها ماچ دریافت کرد.