فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در داستان‌های دینی کودک بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با توجه به اهمیت مطرح کردن و پرداختن به موضوعات و مسائل دینی در آثار کودکان و نوجوانان و لزوم شناخت فرصت‌ها و تهدیدهایی که در نگارش داستان‌های دینی برای این گروه سنی وجود دارد، نشست “فرصت‌ها و تهدیدها در نگارش داستان‌های دینی برای کودکان» چهارشنبه19 اسفندماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

در این نشست مصطفی رحماندوست، علی‌اکبر اشعری، سیدعارف علوی و سیدعلی کاشفی ‌خوانساری به بحث و تبادل نظر پرداخته و نظرات خود را در این زمینه بیان می‌کنند.

نشست “فرصت‌ها و تهدیدها در نگارش داستان‌های دینی برای کودکان» ساعت 14 چهارشنبه19 اسفندماه 94 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.