فرصت ۳ ماهه برای حذف یارانه ها

هامون پرس :آرمان فریبا نهاوندی: در حالی که بنا به وعده دولت فردا شب آخرین یارانه سال ۹۴ به حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی واریز می شود، مصوبه جدیدی درباره حذف یارانه بگیران به تصویب رسیده است. حذف گروه هایی از دریافت یارانه نقدی در دو سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است. آنطور که گزارش های رسمی نشان می دهد تاکنون یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شده است و دولتمردان می گویند این کار را تا رساندن تعداد حذف شدگان به شش میلیون نفر ادامه می دهند. همین چند روز پیش بود که سخنگوی دولت بر ادامه حذف …