فرهنگ سازی برای حفاظت از منابع طبیعی

در نشست مشترک مدیران صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و منابع طبیعی بر ضرورت توجه به فرهنگ سازی برای حفاظت از منابع طبیعی بر نقش رسانه ها در این زمینه تاکید شد.