فرورفتگی سر این پسر با ضربه چکش +تصاویر

پسر 18 ساله ای به نام “Connor Huntley» به دلیل ضربه چکش دوست 21 ساله اش هرچند به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت ولی جای خالی روی سرش تا آخر عمر با او خواهد بود.