فروش دلاراز سه جناح

سه شنبه، فروش متراکم ا رز از 3 مسیر موجب شد که دلار با 15 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 415 تومان برسد. این رقم برای آخرین بار در پنجم مهرماه سال جاری ثبت شد. فعالان اقتصادی “عرضه ارز مداخله ای از دبی»، “عرضه شرکت های تجاری در انتهای سال» و “عرضه ارز توسط معامله گران سکه» را 3 مسیر فروش ارز عنوان کردند. مسیرهایی که در نهایت موجب شد رکورد کاهشی 5ونیم ماهه ثبت شود. عرضه ارز انباشته شده به اندازه ای شدید بود که تقاضای برخی معامله گران دلار نیز نتوانست مانع افت آن شود.

سه شنبه، عرضه متراکم ارز ا …