فساد و رانت خواری در برخی از ادارات نهادینه شده است!

شبستری گفت: متاسفانه فساد و رانت خواری در برخی از ادارات از جمله شهرداری ها و نهادهایی که از پول مردم بهره مند هستند، نهادینه شده و برخی افراد از موقعیت خود در این ادارات در جهت فعالیت های ناسالم اقتصادی سوءاستفاده می کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رویکرد قاطع دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: اجازه خیانت در امانت از سوی مفسدان را نمی دهیم و حق مردم را از رانت خواران و سوءاستفاده کنندگان می گیریم.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، دکتر سعید شبستری در گفت …