فشار و باج خواهی اصلاح طلبان به روحانی وارد فاز جدید شده است

شواهد حاکی از آن است که اصلاح طلبان با سرمستی از پیروزی لیست خود در تهران، خود را فاتح مجلس آینده می بینند و بر همین اساس زمین بازی تغییر کرده و فشار به روحانی وارد فاز دیگری شده است، بازی ای که روحانی هر حرکتی انجام دهد، نتیجه اش به نفع اصلاح طلبان رقم خواهد خورد و رئیس جمهور هیچ امتیازی کسب نخواهد کرد.

عصر یک شنبه اولین نشست خبری حسن روحانی بعد از انتخابات هفتم اسفند با اصحاب رسانه بود، درباره این نشست گفتنی ها بسیار است، اما آنچه به دنبال بررسی اش هستیم، اظهارات رئیس جمهور درباره ممنوع …