فعال سیاسی اصولگرا : فیفا تضمین می‌دهد دختران ما در ورزشگاه ها کشته و زخمی نشوند؟ / تصمیم نهایی برای حضور زنان باید با ولی فقیه باشد

عصر ایران نوشت: کوشکی گفت : ما کشوری مستقل هستیم و برای خودمان قانون داریم. اگر فردا فیفا از ما خواست، زنان با لباس آنچنانی داور ی کنند،‌ تکلیف چیست؟ در چنین موقع‌هایی موضوع برای تصمیم‌گیری به دادگاه جهانی ورزش ارجاع می‌شود. یعنی اینطور نیست که کشورها مجبور به رعایت همه خواسته‌های فیفا شوند.