فوتبالیست ایرانی اسپرمش را 100 میلیون فروخت !

شفاآنلاین>اجتماعی>سلامت >بانک اسپرم کشور مدت هاست تشکیل شده تا خانواده هایی که از ناباروری آقایان رنج می برند، با مراجعه به این بانک و دریافت اسپرم و انجام عمل لقاح مصنوعی دارای فرزند شوند.