فیفا پیراهن ایران در جام جهانی را تائید کرد

فدراسیون جهانی فوتبال با شکل پیراهن تیم ملی برای حضور در جام جهانی موافقت کرد.