فیلم| اروپا، قاره‌ای که دیگر سبز نیست!

در سال جاری تابستان خشک و سوزانی در اروپا حاکم شده و درجه گرمای هوا به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است