فیلم/ بخش خبری 20:30 شانزدهم اسفند

گام نیوز: مهمترین عناوین بخش خبری 20:30 شانزدهم اسفند ماه 1394، از حکم اعدام به بابک زنجانی تا قیمت خودرو توسط شورای رقابت.