فیلم/ بی تفاوتی مردم یزد نسبت به سخنرانی روحانی و خروج از محوطه

فیلم/ بی تفاوتی مردم یزد نسبت به سخنرانی روحانی و خروج از محوطه رئیس جمهور 17 اسفند به یزد سفر کرد. رئیس جمهور 17 اسفند به یزد سفر کرد.