فیلم| ماجرای تست خیانت

چند وقتی است برخی صفحات مجازی با به راه انداختن کاسبی تست خیانت، در ازای دریافت مبالغی، مردان و زنان را از نظر خیانت تست می‌کنند!