فیلم| مهربانی ناآگاهانه به حیوانات بلای جان همشهریان

یکی از مسائلی که سبب افزایش سگ‌های ولگرد در سطح شهرها شده، غذا دادن و جمع کردن این حیوانات توسط برخی حامیان محیط‌زیست است.