قابل توجه مسئولان شهرستان در خصوص جوابگویی به ارباب رجوع+تصاویر

ایلقار نیوز: یکی از شهروندان مشکین شهری برای گرفتن استعلام از مراجع ۱۳ گانه که یکی از آن مراجع اداره ثبت اسناد واملاک می باشد به این اداره مراجعه می کند علیرغم درخواست ارباب رجوع برای راهنمایی از سوی کارمندان این اداره قبل از واریز فیش هیچگونه راهنمایی صورت نمی گیرد وبعد از واریز ۲ عدد فیش به مبالغ۱۰۰۰۰ریال متاسفانه مسئول اداره مذکور با نوشتن چند خطی مدعی میشود جواب استعلام این نامه مقدور نمی باشد که موجب حیرت و شوکه شدن این شهروند می شود. از اینرو بر اساس اسناد ومدارک ارسالی برا ی سایت ایلقار نیوز جه …