قرارداد محرمانه دائمی ایران با نفت توتال/ اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی در مشت فرانسوی ها

براساس اعلام وزیر نفت، شرکت نفت ایران و توتال فرانسه پس از امضای قرارداد فروش نفت تا چند روز آینده یک قرارداد محرمانه به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی امضا می کنند.