قزوین، منشأ ریزگردهای منطقه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: آخرین بررسی وضعیت ریزگردها نشان می دهد که قزوین، منشأ این ریزگردهاست و در آینده بسیار نزدیک به مشکلاتی که شهرهای ایلام و اهواز دارند دچار می شویم.