قسمت بیست و یکم سریال «شهرزاد» فردا توزیع می شود

بیست و یکمین قسمت از مجموعه شبکه نمایش خانگی “شهرزاد» به روال هر دوشنبه از فردا شانزدهم اسفندماه منتشر می شود.