قصر شاهزاده سعودی در میامی آمریکا/تصاویر

این قصر زیبا در میامی به سبک مدیترانه ای طراحی شده است و ساخت آن به حدود ۱۹۳۰ برمی گردد. این کاخ زیبا در حال حاضر قیمتی ۲۵ میلیون دلاری دارد.