قلیان کشیدن دختران روسی دردسرساز شد + عکس

مراجع امنیتی روسی، در جستجوی دخترانی هستند که برای روشن کردن زغال قلیان، از آتش مقبره سرباز گمنام استفاده کردند.