قوانین حمایت از زنان در ایران

به گزارش نامه نیوز، در بسیاری از کشورها 8 مارس بهانه ای برای تجلیل از زنان و تبیین حقوق و جایگاه احتمالی آنان است. باید در نظر داشت که بعد از انقلاب قانونگذار پیرو دیدگاه های فقهی و شرعی و آورده های اسناد حقوق بشر تلاش کرده تا تبعیضی بین مردان و زنان وجود نداشته باشد. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، که یکی از مهم ترین کنوانسیون هاست، تحت تاثیر این آورده های بین المللی تلاش شده که قوانین کیفری ما از دو بعد متحول شود.
یکی از بعدها جرم انگاری اعمال و رفتاری است که این اعمال می تواند کیان خانواده به ویژه …