قیمت 14 خودروی داخلی کاهش یافت !

تنها خودروهای داخلی که در این هفته افزایش قیمت داشتند خانواده تندر 90 بود به طوری که پارس تندر یک میلیون تومان و تندر 90 تولیدی پارس خودرو نیز با 1 میلیون و 200 هزار تومان افزایش قیمت در بازار مواجه شدند.