لاستیک های آینده این شکلی خواهند بود

لاستیک های گودیر “ایگل – 360” همانطور که در تصویر مشاهده می کنید برای خودروهای آینده با قابلیت رانندگی خودکار در حالتی کروی شکل طراحی شده که درون آن قطعه فلزی برای ایجاد میدان مغناطیسی تعلیقی گنجانده شده است.