لباس های عجیب در جشنواره برای خودنمایی بود

فرزاد موتمن کارگردان امسال با “آخرین بار کی سحر را دیدی؟» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. فیلمی که در کارنامه این کارگردان، با آثار دیگرش تفاوت داشت. با این حال نفس جشنواره و آن چه که در آن گذشت نیز موضوعی بود که درباره آن می شد با موتمن حرف زد. به گزارش خبرآنلاین، این مصاحبه دربرگیرنده همه آن چیزی است که موتمن از جشنواره امسال فجر می گوید.
* نظر شما در مورد این دوره از جشنواره و انتقادات وارده به آن پیرامون نوبتی بودن سیمرغ و بیرون ماندن بعضی از فیلم ها از دایره منتخبان چیست؟
بر خلاف ادوار گذشته ، …