لحظه شلیک موشک های بالستیک سپاه از سیلوی زیرزمینی

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: در رزمایش اقتدار ولایت بخشی از توانمندیهای موشکی نیروی هوا فضای سپاه به نمایش در آمد.

م