لحظه ورود هاشمی به مجلس خبرگان و نگاه به جنتی / عکس

لحظه ورود آیت الله هاشمی به مجلس خبرگان را در تصویر زیر ببینید.