لزوم ایجاد یک محور سنی قوی تر برای مقابله با ایران

یک اندیشکده صهیونیستی می گوید روابط هرچه نزدیک تر ترکیه با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر و همچنین مصر موجب ایجاد یک محور سنی قوی تر در منطقه خواهد شد که می تواند از قدرت و نفوذ روزافزون ایران در منطقه جلوگیری کند.