لزوم تدوین استراتژی فکری از سوی نمایندگان زن

یک فعال حوزه زنان گفت: لازم است زنان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلساتی را تشکیل دهند و خطوط فکری و دغدغه های خود را در حوزه زنان و خانواده مشخص و در قالب استراتژی هایی برای 4 سال آینده تدوین کنند.