لغو تحریم سوئیفت به التماس رسید

به گزارش نامه نیوز، در حالی که دولت آمریکا در برابر ترس بانک های خارجی از برقراری ارتباط با ایران سکوت معنادار و شیطنت آمیزی را در پیش گرفته است، کار مقامات دولت امید به تهدید بانک های خارجی و توسل به صندوق بین المللی پول کشیده شده است. به گزارش تسنیم، در حالی که لغو رسمی تحریم ها علیه ایران وارد دومین ماه شده اما در عمل مهم ترین بخش تحریم ها یعنی تحریم های بانکی همچنان به قوت خود باقی مانده است. براساس توافق هسته ای همه بانک های خارجی ( جز بانک های آمریکایی) می توانند با ایران تعامل داشته باشند به …