لوکاس، دونده ترین بازیکن رئال مقابل سلتا

مرجع خبری رئال مادرید: لوکاس وازکز، کاسمیرو و کواچیچ دونده ترین بازیکنان رئال مقابل سلتا بودند. لوکاس وازکز در این بازی 12.6 کیلومتر دوید و رکورد دار بود. کاسمیرو 11.67 کیلومتر دوید و رکورد دار توپربایی با 9 توپ بود. راموس و دنیلو هفت توپ ربودند. سومین بازیکن رئال از نظر دوندگی هم کواچیچ با 10.48 کیلومتر بود.
زیدان سعی کرده که دوندگی را به بازیکنانش تزریق کند. رئال در این بازی 109 کیلومتر دوید و سلتا 102 کیلومتر. دونده ترین بازیکن ترکیب سلتا مارسلو دیاز با 11.16 کیلومتر بود و پلاناس با 10.34 کیلومتر د …