مأمور مالیات رکود را باور نمی کند!

به گزارش موج رسا , بازار ایران مدتی است در رکود به سر می برد و تولیدکنندگان بارها به دولت به خاطر این رکود تذکر داده اند. دولتی ها نیز قصد داشتند با اجرای طرح هایی مثل خرید اعتباری بازارهایی مثل بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کنند اما این طرح ناپخته با استقبال مردم مواجه نشد و این طرح هم به رکود رفت! دیگر خبری از طرح خروج از رکود و طرح هایی مثل کارت اعتباری خرید نیست. بازار لوازم خانگی این روزها به دلیل افت قدرت خرید مردم و نیز واردات بی رویه کالای خارجی رسمی یا قاچاقی، در کسادی به سر می برد و …