ماجدی: جوانمردانه در انتخابات فدراسیون شرکت می‌کنم/ به سوئیس نرفتم چون کارهای فدراسیون مانده بود

سرپرست فدراسیون فوتبال تأکید کرد، حضوری جوانمردانه در انتخابات این فدراسیون خواهد داشت.