ماجرای اشباح سرگردان در کیش +عکس

بی صدا و با سرعت مثل شبح هایی سرگردان از کنار مردم می گذرند و گاهی هم موجب ترس گردشگرانی می شوند که این جزیره را به عنوان مقصد خود برای آرامش و تفریح انتخاب کرده اند.