ماجرای مدل عجیب نشستن برادر رئیس جمهور + تصاویر

بتازگی نوع نشستن حسین فریدون در هنگام سخنرانی روحانی به یکی از موضوعات داغ برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
بتازگی مطلبی با عنوان “مدل عجیب نشستن برادر رئیس جمهور» از سوی برخی سایت ها منتشر و سپس با رویکردی انتقادی و طنز در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است.
برخی نیز پا را فراتر گذاشته و برای مدل نشستن برادر روحانی تحلیل های سیاسی ارائه داده و آن را رویکرد جدید حسین فریدون در مقابل حسن روحانی دانستند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تصویر فوق مربوط به سفر حسن روحانی به استان یزد در …