ماجرای مدل عجیب نشستن برادر رئیس جمهور (تصاویر)

رویداد24 – به تازگی نوع نشستن حسین فریدون در هنگام سخنرانی روحانی به یکی از موضوعات داغ برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
برخی نیز پا را فراتر گذاشته و برای مدل نشستن برادر روحانی تحلیل های سیاسی ارائه داده و آن را رویکرد جدید حسین فریدون در مقابل حسن روحانی دانستند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تصویر فوق مربوط به سفر حسن روحانی به استان یزد در اردیبهشت سال 92 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

در تاریخ مذکور علت اصلی نشستن متفاوت حسین فریدون در هنگام سخنرانی روحانی مربوط …