مارکا، 17 اسفند

هرگز نا امید نمی کند / چولو به تورس اعتماد کرد و برنده شد
مورد اطمینان زیدان / کاسمیرو اعتماد مربی را جلب کرد و در مقابل رم در کنار کروس و مودریچ فیکس خواهد بود
جنگ برای کفش طلا / مسی با دبلش در ایپوروا 21 گله شد و به رونالدوی 27 گله و سوارز 26 گله نزدیک شد/ ام اس ان به صد گل در همه تورنمنت ها رسید