مازندران ظرفیت اسکان 770 هزار نفر شب مسافر را در تعطیلات نوروزی دارد

مازندمجلس: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: مازندران ظرفیت اسکان 770 هزار نفر شب مسافر را در تعطیلات نوروزی دارد.