ماشین ۸ میلیاردی در گمرک خرمشهر +عکس

شاخص نیوز : عکس زیر مربوط به ورود یک دستگاه فراری ۴۵۸ اسپایدر به گمرک خرمشهر است، گفته می شود این خودرو در ایران ارزشی معادل ۸ میلیارد تومان دارد.