مالکیت دولت در شرکت‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه به 20 درصد می‌رسد

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (ج) سیاست‌های کلی اصل44، تصویب کرد که دولت می‌باید مجموعه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این بند تا پایان برنامه هفتم به حداکثر20 درصد برساند.