مالک سابق راه آهن به اعدام محکوم شد

بابک زنجانی که از دی ماه 92 تاکنون به دلیل اتهامات مختلف در بازداشت به سر می برد، امروز و با اعلام سخنگوی قوه قضاییه به اعدام محکوم شد.