مایلی کهن: یکی از دستیاران کی روش باید تست بدهد/ فدراسیون دادکان سیاسی ترین فدراسیون بود

چون احمدی نژاد را دوست دارم یعنی در باند او هستم؟ مایلی کهن: یکی از دستیاران کی روش باید تست بدهد/ فدراسیون دادکان سیاسی ترین فدراسیون بود سرمربی سابق تیم ملی گفت: یکی از دستیاران کی روش باید تست بدهد. سرمربی سابق تیم ملی گفت: یکی از دستیاران کی روش باید تست بدهد.