متروی اهواز از ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار امسال محروم شد

مدیرعامل سازمان قطارشهری اهواز با تاکید بر تعیین تکلیف هر چه سریع تر طرح متروی اهواز گفت: به دلیل تعطیلی هشت ماهه این طرح، کلان شهر اهواز از ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار امسال مترو محروم شد.