متن کامل گزارش دیده بان سازمان ملل از نقض حقوق بشر در عربستان

مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یا “موسسه صلح زیبا» در گزارشی، 112 بند از موارد نقض حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت عربستان سعودی را احصا کرد.